Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của Trường năm 2018
13/12/2019 10:48:40 quangvd 0 5745
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của Trường năm 2018
Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2018-2019
25/11/2019 03:30:11 haind 0 6023
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2018-2019 của trường như sau (đã kí tên và đóng dấu):
Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
16/08/2021 05:32:39 quangvd 0 8879

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 124/QĐ-KĐCL, 125/QĐ-KĐCL công nhận đạt...

Công khai thông tin cơ sở vật chất
01/10/2018 04:21:29 phongtd 0 6277

ӣ    Ͷ羺