Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Công khai tài chính
01/10/2018 04:18:14 phongtd 0 5970
Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
16/08/2021 05:32:56 quangvd 0 13346

Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và...

Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2015-2016
18/11/2016 12:00:00 quangvd 0 9599
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2015-2016 của trường như sau (đã kí tên và đóng dấu):
Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2014-2015
06/12/2016 08:31:48 congnx 0 32973
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2014-2015 của trường như sau:

ӣͶ羺