Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đảm bảo chất lượng

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Hà Nội
02/12/2022 08:12:26

(cập nhật đến ngày 01/12/2022)

Báo cáo về tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021
18/01/2022 02:28:03

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
07/07/2021 09:54:39

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định...

KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
07/07/2021 09:54:24

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối...

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019 - 2020
16/08/2021 04:09:04

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc top 10 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021 của các trường đại học ở Việt Nam
20/01/2022 04:32:54

Tổ chức giáo dục QS vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng...

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020
16/08/2021 04:00:41

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông...

Danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của Trường năm 2018
13/12/2019 10:48:40
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của...
Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2018-2019
25/11/2019 03:30:11
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2018-2019 của...
Công khai tài chính
01/10/2018 04:18:14
Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
16/08/2021 05:32:56

Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá...

Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2015-2016
18/11/2016 12:00:00
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2015-2016 của...
Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2014-2015
06/12/2016 08:31:48
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2014-2015 của...
ӣ    Ͷ羺