Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Việt Hùng

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Trào

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Nguyễn Văn Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

5

Trịnh Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

6

Nguyễn Đức Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

7

Nguyễn Thị Thu Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

8

Đỗ Hải Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

9

Lục Huy Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

10

Lê Văn Hiện

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

11

Dương Minh Lam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

12

Nguyễn Lân Hùng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

13

Nguyễn Đức Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

 

ӣ    Ͷ羺