Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)-Dự kiến

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(27-02)

 

KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
(27/02/1955- 27/02/2023)

 

8:00

 Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; NXB ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; NXB (Họp trực tuyến).

Trực tiếp
và trực tuyến

14:00

 * Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Ánh Mai. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

T2.TV

     

T.BA

(28-02)

     

8:30

* Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thị Bé. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

T2.TV

 

 

 

T.TƯ

(01-3)

7:30

 * Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT11/10

 

 

 

 

 

 

T.NĂM

(02-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.SÁU

(03-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.BẢY

(04-3)

     
     
     

C.NHẬT

(05-3)

     
     
     
Publish: 26-02-2023

ӣ    ͵羺