Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(31-10)

08:00

Giao ban tuần. Thành phần: BGH, Trưởng đơn vị: Phòng, Kế toán Trưởng, Ban, Trung tâm; NXB ĐHSP (Họp tại PH.I). Phó trưởng đơn vị: Phòng, Ban, Trung tâm; NXB (Họp trực tuyến).

Trực tiếp
và trực tuyến

09:00

 * Báo cáo chuyên đề: Sử dụng tư liệu di sản các nhà khoa học trong dạy học lịch sử do ThS. Trương Bích Hạnh, Trung tâm di sản các nhà Khoa học trình bày. Thành phần: Cán bộ, Học viên Cao học, Sinh viên K70 khoa Lịch sử.

P.206
Nhà B

18:00

* Chào tân sinh viên K72 của khoa Sư phạm Kỹ thuật. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên, sinh viên K72, đại diện sinh viên các khóa của khoa SPKT.

HT.K

 

 

 

T.BA

(01-11)

 

 

 

08:00

 * Báo cáo chuyên đề: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam 1945 – 1975 do GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ trình bày. Thành phần: Cán bộ, Học viên Cao học, Sinh viên K70 khoa Lịch sử.

P.206
Nhà B

08:30

* Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thanh Sơn. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

T2.TV

 

 

 

T.TƯ

(02-11)

08:30

* Họp Hội đồng xây dựng chuẩn chương trình đào tạo giáo viên. Thành phần: Theo Quyết định số 3229 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10/2022 (Các thành viên ngoài Trường dự họp trực tuyến).

P.502 và

Trực tuyến

 

 

 

 

 

 

T.NĂM

(03-11)

08:30

* Họp về tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Thành phần: Ban Giám hiệu, TTNC&PTNVSP, P.ĐT, ĐTN, Chủ nhiệm các CLB NVSP.

P.807 Nhà D3

14:00

* Tọa đàm khoa học "Khởi đầu của Việt Nam học và 4 thế kỷ khám phá Việt Nam từ nước ngoài" diễn giả PGS.TS. Phạm Quốc Sử. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên cao học khoa Việt Nam học và cá nhân quan tâm.

P.103 Nhà D3

 

 

 

T.SÁU

(04-11)

 

 

 

08:30

* Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021 - 2022. Thành phần: Theo giấy mời và triệu tập.

HT.K

10:00

 * Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022. Thành phần: Theo giấy mời và triệu tập.

HT.K

14:00

 * Báo cáo chuyên đề: Vai trò của ASEAN trong đảm bảo an ninh và hoà bình ở Biển Đông. Thành phần: giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên khoa Lịch sử.

Ph.H khoa
Lịch sử

 

 

 

 

 

 

T.BẢY

(05-11)

 07:30

 * Khai mạc Giải bóng chuyền cán bộ các trường ĐH, HV, CĐ khu vực Hà Nội năm 2022 (cả ngày). Thành phần: Theo Giấy mời, các đội tham dự giải  và cá nhân quan tâm

 SVĐ

 17:00

 * Chương trình Đêm hội Chào Tân 2022 của khoa Toán - Tin. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên, sinh viên K72 khoa Toán - Tin.

 HT.11/10

 

 

 

C.NHẬT

(06-11)

 07:30

 * Giải bóng chuyền cán bộ các trường ĐH, HV, CĐ khu vực Hà Nội năm 2022 (cả ngày).

 SVĐ

 

 

 

 

 

 

Publish: 31-10-2022

ӣ    LOL